Viêm nang lông – Oxy beauté

Viêm nang lông

Sắp xếp theo:

Viêm nang vùng cánh tay

VIÊM NANG VÙNG CÁNH TAYVIÊM NANG LÔNG LÀ GÌ?Viêm nang lông xuất hiện khi các tế bào chết sừng hóa trong nang lông, khiến nang lông bị bít tắc lâu ngày và gây ra tình trạng lông mọc ngược, cuộn tròn, phát triển dưới lớp da. Những sợi lông này đâm xuyên qua các thành, vách nang lông gây viêm...

Viêm nang vùng đùi - chân - vùng kín

VIÊM NANG VÙNG ĐÙI, CHÂN, VÙNG KÍNVIÊM NANG LÔNG LÀ GÌ?* Viêm nang lông xuất hiện khi các tế bào chết sừng hóa trong nang lông, khiến nang lông bị bít tắc lâu ngày và gây ra tình trạng lông mọc ngược, cuộn tròn, phát triển dưới lớp da. Những sợi lông này đâm xuyên qua các thành, vách nang...

Viêm nang vùng lưng và mông

VIÊM NANG VÙNG LƯNG VÀ MÔNGVIÊM NANG LÔNG LÀ GÌ?* Viêm nang lông xuất hiện khi các tế bào chết sừng hóa trong nang lông, khiến nang lông bị bít tắc lâu ngày và gây ra tình trạng lông mọc ngược, cuộn tròn, phát triển dưới lớp da. Những sợi lông này đâm xuyên qua các thành, vách nang lông...

Viêm nang vùng mặt

VIÊM NANG VÙNG MẶTVIÊM NANG LÔNG LÀ GÌ?* Viêm nang lông xuất hiện khi các tế bào chết sừng hóa trong nang lông, khiến nang lông bị bít tắc lâu ngày và gây ra tình trạng lông mọc ngược, cuộn tròn, phát triển dưới lớp da. Những sợi lông này đâm xuyên qua các thành, vách nang lông gây viêm...

Viêm nang vùng nách

VIÊM NANG VÙNG NÁCHVIÊM NANG LÔNG LÀ GÌ?* Viêm nang lông xuất hiện khi các tế bào chết sừng hóa trong nang lông, khiến nang lông bị bít tắc lâu ngày và gây ra tình trạng lông mọc ngược, cuộn tròn, phát triển dưới lớp da. Những sợi lông này đâm xuyên qua các thành, vách nang lông gây viêm...

Viêm nang vùng ngực - bụng - cổ - vai

VIÊM NANG VÙNG LƯNG VÀ MÔNGVIÊM NANG LÔNG LÀ GÌ?* Viêm nang lông xuất hiện khi các tế bào chết sừng hóa trong nang lông, khiến nang lông bị bít tắc lâu ngày và gây ra tình trạng lông mọc ngược, cuộn tròn, phát triển dưới lớp da. Những sợi lông này đâm xuyên qua các thành, vách nang lông...