PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU OXY BEAUTÉ THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỒN – Oxy beauté

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU OXY BEAUTÉ THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU OXY BEAUTÉ THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIDPhòng khám chuyên khoa da liễu Oxy Beauté thông báo tạm ngưng hoạt động theo chỉ thị của UBND TP.HCM nhằm phòng chống dịch nCovid tỪ ngày 20/02/2021 đến khi có thông báo mới nhất từ Sở y tế và UBND TP.HCM.

Quý khách vui lòng cập nhật thông tin thường xuyên từ fanpage và website oxybeaute.com.vn
Chi tiết liên hệ Hotline: 0946 917 879